Adatvédelmi audit

Eddigi gyakorlati tapasztalataink alapján kijelenthetjük, hogy furcsa helyzet alakult ki a munka világában.

Azok a munkaadók, akik biztonságtudatosan, a „régi” beidegződött személyzeti és biztonsági protokoll alkalmazásával próbálják vállalati biztonságukat fenntartani, súlyosan megsértik a jelenleg hatályos Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényt, ismertebb nevén az Info törvényt (2011. évi. CXII. tv.).

Azok a munkaadók pedig, akik kizárólag csak a fenti törvény által kínált lehetőségeket tartják szem előtt, súlyosan veszélyeztetik a vállalati biztonságukat.

Minden cégvezetőben felmerül a kérdés, a vállalati károkozóktól, az adatvédelmi hatóság eljárásától, vagy egy polgári pertől kell jobban félni?

Úgy kell megtalálnia a helyes utat, hogy a Büntető Törvénykönyvünk három év szabadságvesztéssel fenyegeti a személyes adattal való visszaélést, az Adatvédelmi Hatóság 20.000.000 Ft bírságot szabhat ki jogsértésnél, ráadásul a „károsult” személy még további sérelemdíjat is követelhet.

A fenti paradoxont csak fokozza, hogy az Info törvénysértésekkel sok esetben egy hatósági eljárás során - nem csekély bírság után - szembesülnek a munkaadók, a törvényt betartók pedig jelentős belső káresemények után jönnek rá a fenti visszáságra.

Észlelve a jelenleg kialakult adatvédelmi helyzetet –saját kezdeményezésünkre- magánnyomozóink között okleveles adatvédelmi felelős is dolgozik, akinek segítségével maximálisan kihasználjuk az Info törvény által nyújtott mozgásteret, továbbá megkeressük azokat a lehetőségeket, amelyek alkalmazásával –törvénysértés nélkül- fokozni tudjuk a biztonságot.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a tervezett normaváltozásokat, így szereztünk tudomást az Egyesült Királyság adatvédelmi hivatala (ICO) által, 2016. március 14-én közzétett útmutatóról is, amely iránymutatásaival segít felkészülni a 2018-ban az Unióban életbelépő új adatvédelmi rendeletre.

Az iránymutatás alapján komoly változások vetíthetők előre a

területeken.

Munkatársainkkal már ezek szellemében alakítjuk át a vállalati biztonsági tevékenységeinket és ezekre a tendenciákra fejlesztettük ki a Cégőr humán biztonsági programunkat.

© omerta07.hu