Személyvédelem

Az elmúlt évek tapasztalatai egyértelműen bebizonyították, hogy az élet és vagyonbiztonságot az állami rendvédelmi szervek teljes mértékben - a hagyományos módszerekkel - már nem tudják biztosítani.

Ezért ahol a kialakult helyzet indokolttá teszi, a biztonság megteremtését magas színvonalon és speciálisan képzett biztonsági szakemberekre kell bízni, akiket modern védelmi és biztonságtechnikai eszközökkel kell felszerelni azért, hogy munkájukat eredményesen tudják ellátni.

Biztonsági embereink az alapfokútól egészen a kiemelt védelmi feladatok végrehajtásáig tudják növelni a megbízó élet- és vagyonbiztonságát, tevékenységünk során a testi épség élőerős védelme (testőrrel), valamint a tevékenységhez szervesen kapcsolható biztonságtechnikai-, mechanikai védelmi rendszerek tervezését, kiviteleztetését, üzemeltetését és karbantartását végezzük.

Megbízásunk során fontos szerep jut a személybiztosító munkatársainknak, vagyis ismertebb nevükön a testőreinknek.

Testőreink a védett személy közvetlen közelében tartózkodva kötelesek megakadályozni a támadások sikeres kivitelezését, valamint feladatuk a védett személy menekítése támadás esetén.

A személyvédelem területén vállaljuk:

© omerta07.hu